اجاره کولر پرتابل آبی

120.000 تومان

اجاره روزانه
کولر آبی پرتابل مجهز به پنل کنترلی است
کولر پرتابل آبی درارای سه سرعت می باشد
کولر پرتابل آبی مناسب برای 30 متر فضا است
کولر پرتابل آبی مجهز به پره های الکترونیکی است
کولر پرتابل آبی دارای 4 چرخ جهت حمل دستگاه است

اجاره کولر پرتابل می توانید از تایمر ۱ تا ۹ ساعتی دستگاه استفاده نمایید، بدین صورت که پس از طی شدن زمان مورد نظرتان اجاره کولر در صورت خاموش بودن، روشن و یا در صورت روشن بودن، خاموش می گردد. برای استفاده از دستگاه و انجام تنظیمات دلخواه یک کنترل از راه دور برای این اجاره کولر پرتابل آبی در نظر گرفته شده که ۴ عدد چرخ هم به کف دستگاه متصل هستند.

error: کپی ممنوع :)